Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • Kingoskolen
 • ikon
  Jens Fenger Nielsen (Skoleleder) den 02-07-2015
  Sommerhilsen fra Kingoskolen               

  Kære elever og forældre.
   
  Så er det blevet sommerferie for Kingoskolens elever.
   
  I fredags havde vi afslutning på skoleåret sammen med eleverne. Det var en god dag, hvor der blev ryddet op, flyttet klasser og i det hele taget gjort klar til det nye skoleår, så nu står skolen klar til at blive indtaget efter ferien.
   
  Skoleåret 2014/2015 var jo det første år med den nye skolereform, og derfor har vi på skolen arbejdet med hvordan vi bedst muligt kunne udnytte de nye rammer som skolereformen giver til at lave en god skole for vores elever. Nogle ting har lignet sig selv og andre har været nye og anderledes. Nogle af de nye tiltag har fungeret godt og andre mindre godt. Derfor har vi lavet forskellige justeringer i løbet af året der er gået, og som konsekvens af vores evaluering af skoleåret laver vi også en række justeringer i forbindelse med det nye skoleår.

  Fra næste år organiserer vi Kingoskolen i tre årgangsteam, således at de nye 7. klasser kommer til at høre til i husene G og H, 8. klasserne i hus A og 9. klasserne i hus B, og de vil fremover hedde team 7, 8 og 9. Vi har forsøgt at lave denne organisationsændring uden at det skulle medføre lærerskift, og det er næsten lykkedes. Der bliver desværre været lærerskift, men det skyldes medarbejdere der har ønsket at søge nye udfordringer.
   
  Elevernes mødetid blive 8.00 – 15.00 mandag til fredag, med enkelte undtagelser for 8. klasserne*. Bemærk at eleverne skal møde et kvarter tidligere og at undervisningen går i gang kl. 8.00.
   
  Mødetid:
  • Mandag – fredag 8.00 – 15.00
  Med det netop gennemførte folketingsvalg blev de frivillige lektiecafé-timer gjort obligatoriske. Lektiecafé-tiden på Kingoskolen ligger derfor ikke længere som ”ydertimer”, men ligger i stedet som 30 minutter om formiddagen mandag-torsdag. Samtidig afskaffer vi fordybelsesbåndet som vi har haft på skolen i år. Indholdet af lektiecafé-tiden vil bla. være traditionel lektielæsning men også andre aktiviteter som f.eks. anden forberedelse og elevsamtaler.
   
  Lektiecafé obligatorisk for alle jf. folketingsvalget:
  • 4 x 30 min.
  • mandag – torsdag kl. 9:35-10:05
  I den længere skoledag har lærerne indlagt aktiviteter hvor eleverne får bevæget sig. Det har dels være rene fysiske aktiviteter, men også faglige aktiviteter der indeholder bevægelse. Dette vil fortsætte og i dette skoleår har alle lærere desuden været på kursus i True North som blandt andet understøtte dette. Det har dog været et stort ønske fra elevernes side at få endnu mere bevægelse, og derfor har vi indført, at fra næste skoleår slutter tre dage med 45 minutters bevægelse. Bevægelsen kan være af meget forskellig karakter, varierende fra et løbehold der ønsker at træne op mod f.eks. en halvmaraton, til et legehold eller ”vandre-hold”. Det er dog vigtigt at understrege at bevægelsen er obligatorisk undervisning for alle.
   
  Bevægelse – obligatorisk undervisning:
  • 3 x 45 min.
  • mandag, torsdag og fredag kl. 14:15-15:00
  Vi laver forsøg med et nyt skema. Det går ud på at mandag –torsdag er der almindelig undervisning i lektioner som vi kender fra i dag, mens alle fredagene vil være temadage. Indholdet på fredagen vil dels være fagdage i nogle af de traditionelle fag (se nedenfor), nogle vil være tværfaglige, nogle sociale og endelig vil hver tredje fredag være valgfagsundervisning. Valgfagsundervisningen vil blive opdelt på årgangene og eleverne har mulighed for at vælge mellem 4-5 valgfag per årgang. Valgfagsundervisningen på Kingoskolen er obligatorisk for alle (enkelte undtagelser ifbm. elitesport og –musik). Elever der ønsker valgfag ved ungdomsskolen kan fortsat vælge det som ekstra valgfag torsdag eftermiddag eller på aftenhold. Eleverne vil få en detaljeret plan for fredagene ved skolestart.
   
  Ny fredag: Temaundervisning kl. 8:00-14:00
  • Valgfag hver 3. uge (valg i starten af august)
  • 5 fagdage i dansk, matematik, engelsk
  • 2,5 fagdage i biologi og geografi (7.årgang) og  i historie og samfundsfag (8.årgang)
  • Andre temadage de resterende fredage
  Skemaet for 7. og 9. klasse er identiske, mens skemaet for 8. klasse er lidt anderledes.
  Det skyldes at eleverne i 8. klasse skal have mulighed for at gå til konfirmationsforberedelse tirsdag eftermiddag, hvorfor eleverne får senere fri om mandagen (15:45) og slutter tidligere om tirsdagen (kl. 14.00). Endelig får fransk-holdet på 8. årgang et lidt ændret skema, da vi pt. mangler tysk- fransklærere**. Det er mit håb at kunne ændre dette for fransk-holdet i løbet af skoleåret. Franskholdet vil blive nærmere informeret.
   
  Skemaerne kan I se herunder: 
   

  Skema 7. og 9. klasse
  mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
      Mødetid 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
    08:00 08:45         Fagdage bla. valgfag
    08:45 09:30        
    09:30 09:35 ---------- Skift -----------------------  
    09:35 10:05 Lektiecafé / fordybelse  
    10:05 10:20 ---------- Pause -----------------------  
    10:20 11:05        
    11:05 11:50        
    11:50 12:30 ---------- Spisepause   ----------
    12:30 13:15        
    13:15 14:00        
    14:00 14:15 ---------- Pause -----------------------  
    14:15 15:00 Bevægelse     Bevægelse Bevægelse
                 
      Sluttid 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
   
  *)
   
  Skema 8. klasse   mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
      Mødetid 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
    08:00 08:45         Fagdage bla. valgfag
    08:45 09:30        
    09:30 09:35 ---------- Skift -----------------------  
    09:35 10:05 Lektiecafé / fordybelse  
    10:05 10:20 ---------- Pause -----------------------  
    10:20 11:05        
    11:05 11:50        
    11:50 12:30 ---------- Spisepause   ----------
    12:30 13:15        
    13:15 14:00        
    14:00 14:15 ---------- Pause -----------------------  
    14:15 15:00   Præst   Bevægelse Bevægelse
    15:00 15:45 Bevægelse Præst      
                 
      Sluttid 15:45 14:00 15:00 15:00 15:00
   
  **)
   
  Skema 8. klasse - fransk mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
      Mødetid 08:00 08:00 08:45 08:00 08:00
    08:00 08:45     Fri   Fagdage bla. valgfag
    08:45 09:30     Bevægelse  
    09:30 09:35 ---------- Skift -----------------------  
    09:35 10:05 Lektiecafé / fordybelse  
    10:05 10:20 ---------- Pause -----------------------  
    10:20 11:05        
    11:05 11:50        
    11:50 12:30 ---------- Spisepause   ----------
    12:30 13:15        
    13:15 14:00        
    14:00 14:15 ---------- Pause -----------------------  
    14:15 15:00 Bevægelse Præst   Fransk Bevægelse
    15:00 15:45 Fransk Præst   Fransk  
                 
      Sluttid 15:45 14:00 15:00 15:45 15:00
   
   
  Første skoledag efter ferien er mandag d. 10. august hvor alle elever møder kl. 8:00 – 13:00.
   
  Vi har i løbet af skoleåret sagt farvel til en række medarbejdere, men det har samtidig betydet at vi på skolen har fået en række nye gode medarbejdere der på forbilledlig vis er blevet en del af medarbejdergruppen på Kingoskolen. Senest har vi ansat Ann Hansen og Lis Vestergaard som starter på skolen efter sommerferien. Pt. Har skolen to vakante stillinger til bla. tysk og fysik/kemi, men de forventes besat umiddelbart efter ferien.
   
  Tak til alle for en kæmpe indsats i året der er gået.
   
  Med dette vil jeg ønske jer alle en rigtig fantastisk sommer. Jeg glæder mig til at holde ferie, men jeg glæder mig også allerede til at komme tilbage og starte på det nye skoleår.

   
  Med venlig hilsen
   
  Jens Fenger Nielsen
 • Christina Skalbjerg Lyngsø den 03-09-2014
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen
Ingen aktuelle nyheder